klasy 1-3. 1


klasy 1-3. 2

Oferta edukacyjna, obejmująca etap wczesnoszkolny, wspiera naturalną ciekawość świata. Uczeń podczas wycieczki do zakładu produkcyjnego będzie mógł zobaczyć na własne oczy w jaki sposób powstaje chleb. Zajęcia tworzyłą idealne warunki do konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyczną. Lekcje prowadzone w naszej Akademii wprowadzają, rozwijają oraz utrwalają wcześniej zdobytą wiedzę dotyczącą uprawy zbóż oraz etapów produkcji pieczywa. Nawiązując do programu Ministra Edukacji Narodowej należy pamiętać, że do jednych z zadań szkoły podstawowej należy wyrobienie nawyku dbałości o zdrowie własne i innych. W związku z tym podczas prowadzonych warsztatów prowadzący poruszamy tematy związane ze  zdrowotnymi właściwościami pieczywa oraz racjonalnej diety. Każda wycieczka dostarcza uczniom wielu bodźców i angażuje wszystkie zmysły do działania. Przyglądanie się pracy piekarzy na różnych stanowiskach, takich jak: ciastowy, stołowy czy piecowy umożliwia uświadomienie dzieciom jak wiele zawdzięczamy ludzkiej pracy.

W czasie warsztatów uczniowie poznają wygląd poszczególnych ziaren zbóż, które następnie zmielą w młynku. Uzyskana mąka posłuży do samodzielnego wykonania ciasta na chleb. Przygotowanie ciasta pozwoli utrwalić listę składników potrzebnych do wykonania pieczywa. Do zadań uczniów należy nie tylko przesianie mąki, ale także dokładne odmierzanie poszczególnych składników stosując zarówno profesjonalne urządzenia jak i określenia miary.

Kluczowe pojęcia:

 • rodzaje mąk,
 • produkty zbożowe z pełnego przemiału,
 • otręby,
 • błonnik pokarmowy,
 • węglowodany,
 • racjonalna dieta,
 • piramida żywieniowa.

Poruszane tematy:

 • Rodzaje zbóż.
 • Podstawowy skład chleba.
 • Charakterystyka drożdży piekarskich.
 • Pieczywo jako źródło witamin i składników mineralnych.
 • Właściwości zdrowotne pieczywa.
 • Na czym polega zawód piekarza.
 
Do góry